Akademia Leona Koźmińskiego Kwalifikacje, wiedza, przyszłość. Inwestuj w siebie i dla siebie

Paul Gogolinski i Krzysztof Sosnowski oraz Akademia Leona Koźmińskiego są twórcami pierwszego w Polsce profesjonalnego szkolenia w zakresie zarządzania flotą i mobilnością przedsiębiorstw.

Ten unikalny w wymiarze krajowym program dedykowany jest wszystkim osobom, które w swoim zawodowym życiu zajmują się (lub chcą się zajmować) zarządzaniem flotą samochodową lub usługami dedykowanymi (np. wynajem krótko i długoterminowy, leasing, ubezpieczenia, naprawy, likwidacja szkód, itp.)

Certyfikat jakim posługiwać się będą słuchacze po ukończeniu nauki, jest prestiżowym świadectwem nabycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych do zarządzania znaczącą (flota) częścią każdego przedsiębiorstwa.

LISTA TEMATÓW NA KURSIE

5 Edycja Szkolenia - styczeń - maj 2020 rok.

Pełna informacja dostępna będzie na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego, w prasie lub kliknij tutaj i wybierz moduł Zarządzanie oraz odpowiednią nazwę szkolenia. 

Sesje odbywają się w weekendy. Szkolenie kończy się egzaminem. Certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego będzie autentycznym i prestiżowym potwierdzeniem opanowania wiedzy i kwalifikacji Fleet Managera.

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztaty

Egzamin

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 80

( jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

Maksymalna liczba osób w grupie: 30

 

Moduł 1 - Wprowadzenie do zarządzania flotą samochodową i mobilnością

 • Certificate Programme Overview
 • Rozwój branży CFM na świecie i w Polsce
 • Strategia flotowa i Car Policy - kluczowe elementy
 • Podstawy zarządzania aktywami
 • Struktura rynku motoryzacyjnego w Polsce
 • Zakupy i sprzedaż pojazdów
 • Produkty CFM w Polsce
 • e-Mobliność - dokąd zmierza motoryzacja
 • Mobility Management - nowe kierunki
 • Kompetencje Fleet Managera
 • Kluczowe elementy TCO
 • Podsumowanie modułu

Moduł 2 - Komunikacja i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Budowanie relacji
 • Komunikacja w biznesie
 • Strategia komunikacji
 • Kluczowe aspekty zarządzania
 • Zarządzanie efektywnością
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Budowanie zespołu
 • Techniki budowania relacji
 • Podsumowanie modułu

Moduł 3 - Finanse i Administracja​

 • Podstawy strategii flotowej
 • Administracja parkiem samochodowym
 • Administracja usługami towarzyszącymi
 • Zarządzanie usługmi serwisowymi
 • Informator dla Kierowców
 • Ubezpieczenia i Assistance - Rodzaje, profity i ryzyka
 • Paliwa
 • Telematyka
 • Finanse - wprowadzenie
 • Finanse firmy, zarządzanie rachunkami i przepływami finansowymi
 • Zarządzanie aktywami
 • Planowanie wyników
 • Informacja finansowa i systemy finansowe
 • Dział finansowy i controlingu
 • Żródła finansowania floty
 • Podumowanie modułu

Moduł 4 - Prawo i zakupy

 • Identyfikacja potrzeb
 • Identyfikacja źródeł zaopatrzenia
 • Zakupy - metody i procedury
 • Przetargi
 • Podstawowe zasady negocjacji
 • Etyka w biznesie
 • Prawo zakupowe i zasady odpowiedzialności
 • Podatki, a w tym zmiany podatkowe w 2019r.
 • Umowy najmu i leasingu pojazdów - ryzyka i zagrożenia
 • Zasady wyboru pojazdów - budżetowanie
 • Service Level Agreement
 • Ryzyko wartości końcowej
 • Szkody komunikacyjne - odszkodowania
 • Likwidacja szkód, raporty szkodowe
 • Zwrot i sprzedaż pojazdu (Remarketing)
 • Podsumowanie modułu