Fleet Risk Control

SZANOWNI PAŃSTWO,
ODDAJEMY W WASZE RĘCE NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO
SAMOBADANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA
I RYZYKA FLOTOWEGO.

Ankieta jest w szczególności dedykowana flotom, użytkującym samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony.

Ten niezwykle ważny obszar jest kluczowy zarówno pod względem poziomu generowanych przez flotę kosztów jak i pod względem odpowiedzialności karnej kierownictwa firmy. W dobie coraz szybciej rosnących składek ubezpieczeniowych, wzrostu znaczenia polityki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz malejących marż na sprzedawane produkty i usługi, wzrost bezpieczeństwa flotowego, ograniczanie ryzyk biznesowych, kosztowych czy wizerunkowych staje się kluczowym elementem strategii rynkowej każdej nowocześnie zarządzanej organizacji.

 

Czy wiesz, że na polskich drogach codziennie dochodzi średnio do ponad 90 wypadków?

(źródło: www.krbrd.gov.pl)

Nie pozwól, aby Twoja flota
powiększała tą statystykę!

Aby wypełnić ankietę, należy założyć bezpłatne konto klienta w naszym serwisie.
Sam dostęp do ankiety wymaga wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 299zł brutto. Opłata zapewnia możliwość dostępu przez rok.
W tym czasie mogą Państwo dowolnie edytować odpowiedzi i przeglądać wyniki. Więcej szczegółów w regulaminie.

PROMOCJA! Cena za ankietę jedynie 0 zł brutto za dostęp!!! Sprawdź poziom swojego bezpieczeństwa flotowego już dziś. Dostęp GRATIS!

BADANIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA CZTERY PODSTAWOWE OBSZARY:

1

Struktura organizacyjna firmy określa rolę floty w przedsiębiorstwie, poziom zainteresowania najwyższego kierownictwa, kompetencje i umiejscowienie osób bezpośrednio zarządzających flotą oraz opisuje wykorzystywane narzędzia. Nie ma skutecznego modelu zarządzania pojazdami firmowymi bez odpowiednio dobranych narzędzi kontroli i nadzoru, bez możliwości prowadzenie chociażby podstawowych analiz stanowiących fundament dla podejmowanych decyzji. Proces badawczy dopasowany jest do wielkości floty i generowanego przez nią ryzyka.

 
2

Następnym elementem jest analiza stanu posiadania dokumentacji flotowej. Bez niej żadna organizacja nie posiada właściwie zdefiniowanych i opisanych procedur oraz procesów zabezpieczających bezpieczeństwo firmy i kierownictwa oraz pozbawia pracowników możliwości dostosowania się do oczekiwań i strategii przedsiębiorstwa. Opieranie się tylko i wyłącznie na Kodeksie Pracy, lub tworzenie polityki flotowej w sposób lakoniczny, mało precyzyjny, wyrywkowy i pobieżny czyni nasze starania mało skutecznymi. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie pewnych zasad i reguł w przekazie ustnym jest w praktyce równoznaczne z ich kompletnym brakiem. Flota to majątek i budżet numer dwa lub trzy w firmie. To koszty, ryzyka i wartości niezwykle istotne z punktu widzenia rynku i każdej organizacji. Wszelkie zaniedbania skutkują z reguły podwyższonym poziomem generowanych kosztów, ryzyka i zagrożeń oraz zaskakująco kształtują wśród pracowników postawy jakie nie były i nie są oczekiwane przez pracodawcę.

 
3

W ramach badania chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na kolejny element strategii firmy, na kulturę bezpieczeństwa. To zbiór wszelkich podejmowanych działań i norm postępowania. Większość skutecznej aktywności firmy powinna opierać się na prowadzeniu kontroli i analiz występujących zagrożeń, ich przewidywaniu oraz motywacji pracowników do zachowań rekomendowanych przez kierownictwo. Bez aktywności w tym obszarze, prawidłowo napisane procedury czy procesy przestają mieć nadane im znaczenie. Firma która tworzy ramy swojej działalności organizacyjnej, opracowuje strategie flotową, handlową, rozwoju itp., a pozbawia się kontroli i nadzoru, nie potrafi motywować pracowników do działań zgodnych z wyznaczonymi kierunkami, w praktyce staje się organizacją której aktywność rynkowa w dużej mierze zależy od koniunktury, przypadku i szczęścia kierownictwa i właścicieli, i to niezależnie od wielkości organizacji, generowanych obrotów i przychodów..

 
4

Ostatnim badanym obszarem jest prewencja czyli wszystko to co robimy aby zapobiegać i chronić. Należy bezwzględnie pamiętać, że przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom jest znacznie tańsze niż naprawianie szkód lub ponoszenie konsekwencji za wszelkie negatywne zdarzenia, zarówno kosztowe, prawne czy wizerunkowe. Organizacja która stara się zapobiegać, posiada określoną w tym obszarze strategię, potrafi uczyć się i wyciągać wnioski jest znacząco skuteczniejsza w swoich działaniach biznesowych, jest tańsza w utrzymania i posiada zdolność do optymalizowania swoich działań. Biznes to nie wynik tego roczny, to nie wysokość otrzymanych za dany rok premii. To działanie długofalowe, to proces który powinien zapewnić firmie możliwość skutecznej rywalizacji rynkowej a właścicielom, kierownictwu i pracownikom długofalowe perspektywy rozwoju.

 

Serdecznie zapraszamy do zmierzenia się z naszymi pytaniami, do określenia Państwa poziomu bezpieczeństwa i ryzyka flotowego oraz do podejmowania działań na rzecz przewidywania i zapobiegania ryzykom kosztowym, biznesowym i wizerunkowym. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby pomocy uprzejmie prosimy o kontakt.

Aby wypełnić ankietę, należy założyć bezpłatne konto klienta w naszym serwisie.
Sam dostęp do ankiety wymaga wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 299zł brutto. Opłata zapewnia możliwość dostępu przez rok.
W tym czasie mogą Państwo dowolnie edytować odpowiedzi i przeglądać wyniki. Więcej szczegółów w regulaminie.

PROMOCJA! Cena za ankietę jedynie 0 zł brutto za dostęp!!! Sprawdź poziom swojego bezpieczeństwa flotowego już dziś. Dostęp GRATIS!